Warunki gwarancji:

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego właściciela rowerów elektrycznych i rowerów sportowych Crazybird. Niniejsza gwarancja jest wyraźnie ograniczona do wymiany wadliwych części według uznania firmy Crazybird Electric Bikes and Bikes. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń ani wad wynikających z użytkowania niezgodnego z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi, zdarzeń losowych, wypadków, nadużyć, zaniedbań, zastosowań komercyjnych, przeróbek, modyfikacji, nieprawidłowego montażu, zużycia, instalacji nieodpowiednich -oryginalne części lub akcesoria zaprojektowane lub kompatybilne z sprzedanym rowerem, błąd operatora, uszkodzenie przez wodę, ekstremalną jazdę, akrobacje lub niewłaściwą konserwację. Tylko w bardzo skrajnych przypadkach wydany zostanie kompletny rower zastępczy; w takich przypadkach może zaistnieć konieczność zwrotu oryginalnego roweru do centrum sportowego Crazybird w celu sprawdzenia/naprawy przed wysłaniem nowego roweru. Jeśli naprawa będzie możliwa, nie zawsze zostanie wysłany nowy rower. Niniejsza gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych ani normalnych części eksploatacyjnych (opony, dętki, klocki hamulcowe, przewody i osłony, uchwyty, łańcuchy, kolce). Crazybird nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, awarie lub straty spowodowane nieautoryzowanym serwisem lub użyciem nieautoryzowanych części. Uszkodzenia powstałe podczas transportu należy zgłosić zespołowi Crazybird pod adresem Niniejsza gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych ani normalnych części eksploatacyjnych (opony, dętki, klocki hamulcowe, przewody i obudowy, uchwyty, łańcuchy, kolce). Crazybird nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, awarie lub straty spowodowane nieautoryzowanym serwisem lub użyciem nieautoryzowanych części. Uszkodzenia powstałe podczas transportu należy zgłosić zespołowi Crazybird pod adresem Niniejsza gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych ani normalnych części eksploatacyjnych (opony, dętki, klocki hamulcowe, przewody i obudowy, uchwyty, łańcuchy, kolce). Crazybird nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, awarie lub straty spowodowane nieautoryzowanym serwisem lub użyciem nieautoryzowanych części. Uszkodzenia powstałe podczas transportu należy zgłosić zespołowi Crazybird pod adresem service@crazybirdbike.com w rozsądnym terminie (3 dni) po dotarciu przesyłki. Rowery elektryczne i rowery Crazybird nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne, w tym między innymi obrażenia ciała, szkody majątkowe lub straty ekonomiczne, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, gwarancji, zaniedbania czy odpowiedzialności za produkt. Link do Twoich produktów.


Szczegóły gwarancji:

Wszystkie rowery elektryczne i rowery sprzedawane przez https://crazybirdbike.pl objęte są pełną ograniczoną gwarancją producenta udzielaną pierwotnemu właścicielowi na wady materiałowe lub wykonawcze, obejmującą wszystkie poszczególne komponenty, w następujący sposób:

Co będziemy robić ?

Jeżeli okaże się, że element jest wadliwy lub uszkodzony nie z winy użytkownika, wydamy część zamienną. Pomożemy Ci wymienić wszelkie wadliwe części. Wymienimy wszelkie części uszkodzone podczas transportu. Dostarczymy właścicielowi produkt zastępczy, jeśli po przeprowadzeniu rozsądnej liczby testów określonych przez zespół Crazybird nie będzie możliwe naprawienie produktu.Czego nie zrobimy?

Crazybird nie wymieni żadnej części bez uprzedniego sprawdzenia zdjęć lub filmu uszkodzonej części. Nie oferujemy serwisu gwarancyjnego kolejnym właścicielom. Nie będziemy usuwać części uszkodzonych przez użytkownika. Nie będziemy płacić za jakąkolwiek usługę strony trzeciej ani częściową wymianę, chyba że zgodzimy się na naprawę. Nie ponosimy kosztów wysyłki zwrotnej za uszkodzony lub wadliwy produkt lub komponent.

Crazybird nie pokryje żadnych szkód, które mogą wystąpić podczas wysyłki, jeśli właściciel ustali własną opcję wysyłki.

wysyłka lub jeśli rower jest wysyłany za pośrednictwem przewoźnika lub podobnej usługi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką zwrotów.Uskarżanie się:

Wszelkie reklamacje należy kierować do Crazybirda. Do każdego roszczenia gwarancyjnego może być wymagany dowód zakupu. Przed złożeniem roszczenia gwarancyjnego zalecamy skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta, ponieważ może istnieć proste rozwiązanie Twojego problemu. Crazybird rozpatrzy ważne roszczenia gwarancyjne w ciągu jednego roku od pierwotnej daty zakupu. Zgłoszenia gwarancyjne można przesyłać na adres service@crazybirdbike.com.Reklamacje z tytułu uszkodzenia adresu:

Bezpłatnie sprawdzimy Twoje produkty pod kątem uszkodzeń. Roszczenia z tytułu uszkodzenia towaru są bardzo pilne. Nie przyjmujemy reklamacji z tytułu uszkodzeń w transporcie po upływie więcej niż 30 dni od otrzymania produktu. Przed zezwoleniem na wysyłkę zanotuj wszelkie uszkodzenia produktów na dowodzie dostawy. Zrób zdjęcia wszelkich znalezionych uszkodzeń i, jeśli to możliwe, opatrz datą zdjęcia. Zachowaj całe opakowanie i dokumentację do czasu zakończenia procesu kontroli. Zgłoś roszczenia dotyczące uszkodzeń w ciągu 10 dni od daty dostawy przedstawicielowi obsługi klienta Crazybird pod adresem service@crazybirdbike.com.Zwrot pieniędzy kartą kredytową:

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamówienie zostanie zwrócone na kartę kredytową, a produkt(y) pozostanie w posiadaniu klienta, gwarancja zostanie zawieszona do czasu rozstrzygnięcia sporu.